Skip to main content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก่อนที่ท่านจะส่งรีวิวหรือเนื้อหาอื่นที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ท่านจะต้อง (ก) อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้คะแนนและรีวิวของลูกค้าทั้งหมด และ (ข) ระบุว่าท่านยินยอมโดยการทำเครื่องหมายที่ด้านล่างของข้อตกลงนี้
ข้อบังคับโดยทั่วไป

ข้อตกลงนี้ ("ข้อตกลง") ควบคุมการกระทำ สิทธิ์ของท่าน และสิทธิ์ของพีแอนด์จี สำหรับข้อมูลที่ท่านส่งมาซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการการให้คะแนนและรีวิวของลูกค้าและ/หรือบริการสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "บริการ") ที่นำเสนอและใช้งานโดยพีแอนด์จี

เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในข้อตกลงฉบับนี้:

 • "พีแอนด์จี" หมายถึง บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล และบริษัทในเครือ ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้สืบทอด แบรนด์ ผู้ให้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต และ/หรือ ตัวแทน อาจมีการนำเสนอบริการผ่านเว็บไซต์ หน้าเพจ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่พีแอนด์จีเป็นเจ้าของหรือให้การสนับสนุน หรือผ่านไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือไซต์และ/หรือหน้าเพจที่ให้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม

 • "ข้อมูลที่ส่งให้" หมายถึงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เพลงบันทึกเสียง อาร์ตเวิร์ค หรือสื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งมายังบริการ เมื่อท่านส่งข้อมูลให้ เท่ากับท่านยอมรับสิ่งต่อไปนี้:
 • ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งจะต้องถูกต้องข้อมูลที่ส่งให้ของท่านนั้นจะต้องไม่ซ้ำใคร และท่านเป็นผู้สร้างขึ้นเอง
 • ท่านไม่ใช่พนักงานของพีแอนด์จีและไม่ได้ทำงานให้บริษัทในเครือหรือเอเจนซี่ของพีแอนด์จี ซึ่งพีแอนด์จีเป็นผู้ว่าจ้างเพื่อส่งเสริม และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ของพีแอนด์จี
 • การที่พีแอนด์จีนำข้อมูลที่ส่งให้ซึ่งท่านอัพโหลดไปใช้นั้นไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และจะไม่เป็นการสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหรือองค์กรใด
 • ข้อมูลที่ส่งให้ (หรือบางส่วน) ยังไม่เคยหรือไม่มีแผนการที่จะใช้ในสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สำหรับพีแอนด์จีหรือบุคคลที่สามอื่นใด
 • ท่านเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา และ
 • ท่านมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และอย่างน้อยสิบเก้าปี (19) หากท่านมาจากรัฐอลาบามาหรือเนบราสก้า หรืออย่างน้อยยี่สิบเอ็ด (21) หากท่านมาจากรัฐมิสซิสซิปปี้
 • ท่านไม่ใช่นักแสดงอาชีพท่านเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพีแอนด์จีที่กล่าวถึงในข้อมูลที่ส่งให้ในปัจจุบันอย่างแท้จริง
 • ข้อมูลที่ท่านส่งให้จะต้องส่งให้โดยไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับท่าน หรือท่านมีการคาดหวังว่าจะได้รับการจ่ายเงินตอบแทนข้อเสนอว่าท่านจะส่งข้อมูลให้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ท่านส่งให้ยังจะต้องส่งให้ก่อนหน้าการได้รับผลประโยชน์ใดๆ หรือคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ใดๆ ในอนาคต นอกเหนือไปจากความเป็นไปได้ว่าจะนำข้อมูลที่ส่งให้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของพีแอนด์จี
 • คำกล่าวของท่านในข้อมูลที่ส่งให้จะต้องสะท้อนความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงและอย่างซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์พีแอนด์จีที่ท่านกำลังทำการรีวิว
  แนวทางการส่งข้อมูล
  ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ที่ประกอบด้วยหรืออ้างอิงถึงสิ่งใดๆ ต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่ท่านทราบดีว่าไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนความจริง
  • ภาษาหรือรูปภาพที่เป็นการโจมตี ลบหลู่ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสม
  • เนื้อหาซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ปรามาส ให้ร้าย
  • เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่ข่าวสาร สิทธิความเป็นส่วนตัว ธรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการครอบครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เนื้อหาซึ่งละเมิดกฎหมาย บัญญัติ ข้อบังคับ
  • เนื้อหาสิ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน หรือชี้แนะแนวทางสำหรับการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งหรืออาญาภายใต้กฎหมาย บัญญัติ ข้อบังคับใดๆ ก็ตาม
  • สื่อหรือเนื้อหาซึ่งหรืออาจพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าเป็นวาจาที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ว่าจะกล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มคน หรือการข่มขู่ที่ผิดกฎหมายหรือการทำราวีที่ผิดกฎหมายกับบุคคล พันธมิตร บริษัท หรือองค์กรการเมือง
  • สื่อหรือเนื้อหาซึ่งท่านได้รับการชดเชยหรือได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามอื่นใด
  • เนื้อหาที่แสดงสภาพสุขภาพที่แย่ลงหรือมีอาการติดเชื้อ หรือเป็นการแสดงสภาพสุขภาพใดๆ ก็ตามอย่างผิดๆ
  • เนื้อหาหรือสื่อที่ท่านเสแสร้งเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
  • เนื้อหาหรือสื่อที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อกวนหรือบิดเบือนให้ผู้อื่นใช้บริการ เช่น การโพสต์ข้อมูลที่ส่งหลายครั้งเพื่อผูกขาดเว็บบอร์ดหรือโพสต์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อหรือใจความสำคัญของบริการ
  • เนื้อหาซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สาม หรือ
  • โปรแกรมหรือสื่อที่มีม้าโทรจัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน รหัสที่ไม่ปลอดภัย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไฟล์ที่อาจเป็นอันตราย
  • พีแอนด์จีมีสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ข้อผูกมัด ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้กับข้อมูลที่ท่านส่งและการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของท่าน:
  • ติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ท่านส่ง
  • ลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ข้อมูลภายในเครื่องมือบริการที่ทางพีแอนด์จีพิจารณาว่าเป็นการละเมิดแนวทางการส่งข้อมูลดังที่ระบุไว้ด้านบนหรือในเงื่อนไขอื่นใดในข้อตกลงฉบับนี้
  • ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของท่านตามรูปการณ์ที่พีแอนด์จีพิจารณาว่าเหมาะสม
   พีแอนด์จีไม่รับรองว่าท่านจะมีโอกาสแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านได้ส่งไป ท่านรับทราบว่าตัวท่านคือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของข้อมูลที่ส่ง มิใช่พีแอนด์จี ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ท่านอัพโหลดจะไม่ถือเป็นหน้าที่ของพีแอนด์จี ผู้ให้บริการภาายนอก และตัวแทน หรือผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องดูแลเก็บเป็นความลับ
   ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของการนำเสนอต่อสาธารณชนและการรับประกัน
   ในการอัพโหลดข้อมูลนี้ ท่านยอมรับว่าท่านมีสิทธิด้วยประการทั้งปวงในการส่งข้อมูลให้กับพีแอนด์จี ท่านยังยอมรับด้วยว่าข้อมูลที่ส่งให้ ไม่ได้ประกอบด้วยสื่อหรือข้อมูล ไม่ว่าจะอยูในข้อมูลที่ส่งให้และ/หรือนำไปใช้โดยพีแอนด์จี (เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม) ที่จะละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการเผยแพร่ข่าวสารหรือบุคคล สิทธิส่วนบุคคล ธรรมสิทธิ์ หรือและ/หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการครอบครองอื่นๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ท่านให้ส่งจะต้องประกอบด้วยสื่อและ/หรือข้อมูลที่ท่านเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ เพลง บันทึกเสียง ภาพวาด รูปถ่าย และคลิปวิดีโอ ในการส่งข้อมูลให้นั้น ท่านยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีเนื้อหา สื่อ หรือข้อมูลที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม นอกเหนือจากตัวท่านเอง

   ท่านยังยอมรับอีกว่าท่านจะไม่อัพโหลดข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อ ชื่อเล่น ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลชีวประวัติ บันทึกเสียงพูด และ/หรือภาพวาด ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ รูปบุคคล ภาพเหมือน หรือรูปภาพของบุคคลที่สามหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิทธิ์ในการเผยแพร่ของบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า "เนื้อหาส่วนบุคคลของบุคลที่สาม") ในการส่งข้อมูลให้นั้น ท่านรับรองและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

   การให้สิทธิและการยินยอม
   เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการเข้าร่วมบริการและการให้พีแอนด์จีพิจารณาใช้งานข้อมูลที่ส่งให้ของท่านกับบริการและ/หรืออื่นๆ ดังที่ได้เขียนไว้ด้านล่างซึ่งท่านได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว ท่านยินยอมตามดังความต่อไปนี้ให้กับพีแอนด์จี:
  • สิทธิและการอนุญาตอย่างไม่จำกัด ทั่วโลก ตลอดไป ไม่สามารถเปลี่ยนกลับ ชำระแล้วทั้งหมด ปราศจากค่าสิทธิ์ ซึ่งสามารถอนุญาตและส่งต่อสิทธิในการนำข้อมูลที่ส่งให้ดังกล่าวไปใช้งาน แก้ไข ปรับปรุง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานที่ดัดแปลงมาจาก แจกจ่าย ส่งต่อ จัดแสดง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผ่านสื่อ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จัก ณ ขณะนี้ หรือค้นพบในภายหลัง ทั้งนี้ยังรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสริมการขาย โฆษณา การตลาด การเผยแพร่ และการใช้งานเพื่อการโฆษณา และใช้ประกอบอื่นๆ หลังจากนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเพิ่มเติม หรือชำระเงิน หรือขออนุญาตจากท่าน (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้าม)
  • สิทธิอย่างไม่จำกัด ทั่วโลก ตลอดไป ไม่สามารถเปลี่ยนกลับ ชำระแล้วทั้งหมด ปราศจากค่าสิทธิ์ และสามารถอนุญาติสิทธิต่อได้ ในการใช้ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อผู้ใช้ ข้อมูลชีวประวัติ บันทึกเสียงของท่าน และ/หรือ ภาพวาด รูปถ่าย หรือคลิปวิดีโอ ภาพบุคคล ภาพคล้าย หรือภาพของท่าน หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิทธิ์ในการเผยแพร่ของท่าน (รวมเรียกว่า "เนื้อหาส่วนบุคคลของท่าน") ที่อยู่ในข้อมูลที่ส่งให้ของท่าน ในรูปแบบที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วนหรือดัดแปลง หรือรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์อื่น ในสื่อ รูปแบบ และเทคโนโลยีอื่นใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จัก ณ ขณะนี้ หรือค้นพบในภายหลัง ทั้งนี้ยังรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสริมการขาย โฆษณา การตลาด การขายสินค้า การเผยแพร่ และการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ และใช้ประกอบอื่นๆ หลังจากนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเพิ่มเติม หรือชำระเงิน หรือขออนุญาตจากท่าน (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้าม) นอกจากนั้นท่านยังยินยอมสละธรรมสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในข้อมูลที่ส่งให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ระบุข้างต้น โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้ว การส่งข้อมูลนั้นถือเป็นการทำข้อตกลงของท่านว่าพีแอนด์จีนั้นได้รับอนุญาตให้จัดแสดงข้อมูลที่ส่งให้ทางออนไลน์เพื่อให้สาธารณชนเข้าดูและ/หรือแสดงความคิดเห็น (ไม่ว่าจะบนหน้าเว็บเพจของพีแอนด์จีหรือหน้าเพจของบุคคลที่สาม) เพื่อรวมข้อมูลที่ส่งให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย และ/หรือสื่อเชิงพาณิชย์อื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อทำซ้ำ ปรับปรุง และแจกจ่ายข้อมูลที่ส่งให้ผ่านทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จัก ณ ขณะนี้ หรือค้นพบในภายหลัง อย่างไรก็ตาม พีแอนด์จีไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องโพสต์หรือใช้งานข้อมูลที่ส่งให้ใดๆ ในการส่งข้อมูลให้นั้น ท่านตกลงที่จะยินยอมให้ ไม่ถือโทษ ไม่เรียกร้องค่าชดเชยสำหรับตัวท่านเอง ผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย และตัวแทน เอาจากพีแอนด์จีและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องสำหรับคำกล่าวอ้าง การฟ้องร้อง การดำเนินการ คำร้อง หนี้สิน และความเสียหายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานข้อมูลที่ส่งให้ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือธรรมสิทธิ์ และ/หรือการหมิ่นประมาท โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะไม่สามารถและท่านได้สละสิทธิ์ใดๆ ที่มี ในการกำหนด จำกัด หรือก้าวก่ายการใช้ข้อมูลที่ส่งให้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ส่งให้ดังกล่าว หรือการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ใดๆ ของพีแอนด์จีดังที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านเข้าใจดีว่าพีแอนด์จีต้องอาศัยการนำเสนอ การอนุญาตสิทธิ์ และสละสิทธิ์และยินยอมให้ใช้สิทธิ์ของท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านส่งข้อมูลให้ ท่านรับทราบว่าท่านจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการให้อนุญาตสิทธิที่อยู่ในข้อตกลงนี้ได้ ตัวเลือกกฎหมาย สถานที่ และอำนาจในการตัดสินคดี
  • ข้อตกลงนี้จะได้รับการควบคุมและตีความในทุกด้านตามกฎหมายแห่งรัฐโอไฮโอ โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกข้อกำหนดกฎหมาย ท่านยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม จะได้รับการตัดสินโดยศาลของรัฐซึ่งตั้งอยู่ ณ แฮมิลตัน เคาน์ตี้ รัฐโอไฮโอ เท่านั้น
  • ท่านยอมรับโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถึงสถานที่ตั้งดังกล่าวและอำนาจสูงสุดของศาลดังกล่าวในการตัดสินคดีที่เกิดจากข้อพิพาทใดๆ ที่กล่าวมา มา ณ ที่นี้
  • หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นโมฆะโดยขอบเขตอำนาจศาลใด การตัดสินดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ
  • ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ท่านส่งให้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากจะมีการลงนามโดยทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงนี้มีผลแทนที่ข้อตกลงอื่นใดและทั้งหมดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายต่างๆ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้และ/หรือไม่ต้องการให้พีแอนด์จีพิจารณาข้อมูลที่ส่งให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใดๆ ของพีแอนด์จีและแบรนด์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ที่เกี่ยวข้องกับพีแอนด์จีและแบรนด์ กรุณาอย่าทำเครื่องหมายในกล่องด้านล่างหรือกดปุ่มส่ง