lcpDotlcpDotDT
Skip to main contentheaderOutFocus

ผมเสียจากการทำสี และสารเคมี

ผมที่เคยแห้งเสีย ชี้ฟู จากการทำสี หรือจัดทรงจากการใช้สารเคมี แก้ไขได้ด้วยผลิตภัณฑ์สูตรที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียจากสารเคมี ด้วยส่วยผสมจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วย วิตามินหลากชนิดที่เข้มข้น ช่วยให้สารอาหารที่จำเป็นต่อเส้นผม จากที่เคยเสียหายก็จะฟื้นคืนกลับมาสลวย สวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมสุขภาพผมที่ดีได้อีกครั้ง

Load More