lcpDotlcpDotDT
Skip to main contentheaderOutFocus

ผมเสียจากการจัดแต่งผม ความร้อน

ความร้อนกับเส้นผมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดแต่งทุกวัน ผมยิ่งแห้งเสียได้ง่าย ปกป้องเส้นผมของคุณจากความร้อนได้ด้วย ผลิตภัณฑ์สูตร โปรวิตามินเข้มข้น ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกัน และฟื้นฟูเส้นผมเสียจากการจัดแต่งทรงผมด้วยความร้อนโดยเฉพาะ เมื่อได้รับการปกป้องแล้ว จะตัดแต่งทรงไหน เผชิญความร้อนทุกวันก็เอาอยู่

Load More