Skip to main content

SILKY SMOOTH CARE DAILY INTENSIVE CONDITIONER

ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมเพื่อความนุ่มลื่นและจัดทรงง่ายตลอดวันในทุกๆ สภาพอากาศ ผสมผสานสูตรสร้างสมดุลความชุ่มชื้น Pro-V เพื่อช่วยคืนประสิทธิภาพในการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของเส้นผม

• เพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงเส้นผม
• กักเก็บความชุ่มชื้นเฉพาะส่วนที่ผมต้องการและปิดรับความชุ่มชื้นส่วนเกิน
• ผมนุ่มสลวยและเรียบลื่นตลอดวันในทุกๆ สภาพอากาศ

ช้อปเลย
To purchase this item please go directly to your preferred online retailer or visit a store near you.

คะแนนโดยรวม

ไม่มีข้อความรีวิว
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวของคุณสำหรับ
ไม่มีข้อความรีวิว