เหตุใดจึงไม่ควรแปรงผมขณะที่เปียกเหตุใดจึงไม่ควรแปรงผมขณะที่เปียก

เรื่องจริงหรืออิงนิยาย


เส้นผมที่เปียกเสี่ยงต่อการเกิดผมเสียเป็นอย่างยิ่ง นั่นเป็นเพราะว่าผมที่เปียกจะพองตัว และในสภาวะเช่นนี้เส้นผมจะเปราะบางมาก จึงมีโอกาสเปราะขาดได้ง่ายกว่า หวีแปรงจะมีซี่ถี่ ซึ่งอาจทำให้เส้นผมพันกันและดึงเส้นผมจนกระทั่งขาดได้

คำตัดสิน: เรื่องจริง