ประโยชน์ของเส้นผมที่แข็งแรงคืออะไรArticleDetail_10Stronghair

ผมเส้นใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เนื่องจากผมที่เส้นใหญ่จะมีโปรตีนที่แกนด้านใน (คอร์เท็กซ์) มากกว่าผมเส้นเล็ก และนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้เส้นผมแข็งแรง ผมเส้นใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความหนาตามธรรมชาติอยู่มาก เนื่องจากเส้นใยผมจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเส้นใยของผมเส้นเล็ก อีกทั้งผมเส้นใหญ่ยังสามารถเลือกจัดแต่งทรงผมได้หลากหลายอีกด้วย เพราะตามหลักการแล้ว เส้นใยของผมเส้นใหญ่จะสามารถบิดรูปร่างได้ดีกว่าผมเส้นเล็ก