สาเหตุของรังแคคืออะไรและฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดรังแคได้อย่างไรสาเหตุของรังแคคืออะไรและฉันจะป้องกันไม่ให้เกิดรังแคได้อย่างไร

รังแคเป็นสภาวะทั่วไปที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยธรรมชาติที่เกิดร่วมกันสามปัจจัย ได้แก่ 

1) เชื้อราที่อาศัยอยู่บนหนังศีรษะของทุกคน  

2) น้ำมันบนหนังศีรษะ (ซึ่งเราทุกคนมี) และ  

3) ความไวต่อการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล ซึ่งคล้ายกับโรคภูมิแพ้ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคจะมีส่วนผสมต่างๆ เช่น Zinc Pyrithione ซึ่งแพทย์ผิวหนังพิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดรังแค สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ ผู้ที่มีปัญหารังแคควรสระผมบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำมันบนหนังศีรษะที่เป็นเหตุให้อาการรุนแรงกว่าเดิม